top of page

Taksäkerhet

Olyckan är så lätt framme – hjälp oss att förbättra din taksäkerhet!

Säkerheten är självklart i fokus för oss på DP Plåtslageri. Taket måste vara tryggt för alla – både personer som utför takarbeten och andra som passerar på gatan nedanför. Vi erbjuder därför ett flertal installationer och produkter som förbättrar din fastighets taksäkerhet.

Vi är experter på taksäkerhet och kan säkra ditt tak så att både du och andra kan känna sig trygga. Vi hjälper givetvis även till med röjning av snö och is på tak.

Välkommen att kontakta oss redan idag och låt oss bli din expert på taksäkerhet.

Taksäkerhet obligatoriskt för fastighetsägare

Taksäkerheten är en viktig fråga för alla, såväl villa- och fastighetsägare som yrkesmän som har taket som arbetsplats. Alla tak som beträds på något sätt ska enligt lagen ha utrustning för taksäkerhet.

Skador som orsakas av fall från tak är vanligare än man tror. På vintern är det många som tvingas till akuten efter att ha skadat sig efter fall från tak. Frakturer är frekventa och de vanligaste orsakerna till fall är att man har tappat greppet eller ramlat från en stege som har glidit ur position.

 

Kostnadsfritt besök med inspektion

Vi kan installera rätt utrustning för att skapa en bättre taksäkerhet på ditt hus eller fastighet. Vi kommer gärna på ett kostnadsfritt besök för att inspektera ditt tak och lämna lämpliga förslag om förbättringar av taksäkerheten.

Det är viktigt att komma ihåg att ansvaret för taksäkerheten alltid ligger på villa- eller fastighetsägaren. Det är alltså inte sotaren eller takläggaren som har detta ansvar. Om en fastighetsägare inte försett taket med korrekt säkerhetsutrustning så kan vederbörande åläggas sanktionsavgifter om en olycka skulle inträffa.

Taksäkerhet –viktiga hjälpmedel

Här är några av de saker som vi kan erbjuda för att förbättra taksäkerheten.

 • Säkerhetssele, ankarpunkt, nockräcke. Gå aldrig upp på ett tak utan en säkerhetssele. Till den behövs givetvis en punkt att fästa den på, en ankarpunkt eller ett nockräcke.

 • Glidskydd. En säkerhetsprodukt som fästs i takets nederdel i höjd med hängrännan. Skyddet gör att du kan känna dig trygg i att stegen inte kommer att glida i position när du klättrar på den.

 • Skyddsräcke. Fungerar som skydd mot att trampa igenom ytor och att det ska finnas något att hålla i när man öppnar exempelvis en taklucka.

 • Bärläktssteg, takstege. Bärläktssteg fungerar för att man ska kunna komma upp till skorstenen på villor på ett säkert sätt. Takstegen rekommenderas för branta taket med hög fasadhöjd.

 • Säkerhetssteg. Placeras vid stegen för att det ska finnas något att stå på, minskar risken att man tappar greppet och faller.

 • Gångbrygga. Monteras stadigt och hjälper dig att förflytta dig i sidled på ett säkert sätt.

 • Snörasskydd. Personer nedanför taket måste självklart också vara trygga. Med hjälp av ett snörasskydd stannar merparten av snön och isen kvar på taket. Speciellt viktig vid entréer där många personer passerar varje dag.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra säkerhetsprodukter – vi kan hjälpa dig att förbättra din taksäkerhet!

Våra arbetsområden av taksäkerhet täcker även Landskrona, Ängelholm, Halmstad, Falkenberg och övriga Skåne.

För att kunna vistas på ett tak utan att riskera fall till lägre nivå används taksäkerhet i olika utföranden. Taksäkerhetsanordningar är de anordningar som monteras för att bereda tillträde till tak och arbetsställen, samt skyddsanordningar som skall förhindra fall eller ras av t.ex. snö och is.

Taksäkerhet: Lagar, regler & förordningar

 

Vilka krav på takskyddsanordningar som kan ställas på en fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24, och dess föregångare. Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete. Byggreglerna förändras över tid men någon retroaktivitet efter 1960 finns ej gällande taksäkerhet. De byggregler som gällde för taksäkerhet vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller.

Vem ansvarar för taksäkerhet?

 

Det är inte bara en person som ansvarar för taksäkerhet; ansvaret är helt enkelt delat och kan kortfattat sammanfattas så här:

 • Du som bygger eller ändrar ett hus, d.v.s byggherren, ansvarar för att taket föreses med rätt taksäkerhetsanordningar

 • Du som äger ett hus eller har nyttjanderätten ansvarar för att rätt anordningar för taksäkerhet finns och att de underhålls

 • Du som är arbetsgivare ska se till att taket undersöks innan arbete. Du måste avgöra vilka skyddsanordningar som behövs samt avbryta arbetet vid allvarliga risker

 • Du som är arbetstagare ska följa gällande föreskrifter samt använda de skyddsanordningar som behövs

När behövs taksäkerhet?

 

 • På samtliga byggnader vars yttertak kan beträdas, om det inte är uppenbart onödigt (BFS 2008:6)

 • Omfattning varierar beroende på fasadhöjd och taklutning

Vi erbjuder ett komplett sortiment för taksäkerhetssystem som är kompatibla med de flesta förekommande tätskitsmaterial som vi använder. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfuller ställda krav och regler enligt Boverkets Byggregler. Hör av dig till oss vid frågor eller funderingar så hjälper vi dig självklart vidare.

Mer om taksäkerhet här

svart tak
bottom of page